Rezultate live

Lacomia unora , distruge visele altora

Povestea ne spune că: banul corupe, oamenii sunt lacomi, adesea ne autoamăgim, răul este în noi.

" Un eremit a intrat într-o peşteră să se adăpostească de ploaie şi a găsit o comoară. A ieşit peste măsură de speriat din peşteră stigând:
–Am văzut moartea!
Afară s-a ciocnit cu trei bandiţi, care privind în jur l-au întrebat:
–Moşule, unde este moartea?

Eremitul i-a dus în peşteră şi le-a arătat tezaurul, descoperit din întâmplare. La vederea aurului, cei trei bandiţi şi-au simţit inima tresăltând de bucurie şi vicleni i-au spus:
–Ai dreptate, moşule, pleacă, pleacă departe de aici...

După plecarea bătrânului, hoţii au rămas lângă aur, care era foarte mult, întrebându-se, cum să-l care din vârful muntelui. Până la urmă au hotărât ca unul să meargă să aducă provizii şi căruţe, iar ceilalţi doi să rămână de pază.

Acte necesare inmatriculare autovehicule


Acte necesare inmatriculare autovehicule

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR NOI
• Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cerere de inmatriculare ( cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice)
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox
• Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox
• Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu)
• Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR )
• Codul fiscal si Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica
• Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR PROVENITE DIN IMPORT

Acte necesare pentru radierea unui autovehicul


Acte necesare pentru radierea unui autovehicul

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CA URMARE A VANZARII IN ALTE JUDETE
• Cerere de radiere completata de cumparator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cartea de identitate a vehiculului original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a vanzatorului semnata de fostul si actualul proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Certificat de inmatriculare cu mentiunea de instrainare conform modelului anexat
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare–cumparare,act de donatie, certificat de mostenire,etc.)
• Certificat de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Placile cu numere de inmatriculare
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

2. ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR IN URMA DEZMEMBRARII

Model Fisa Postului pentru Mecanic Auto

Aprobat                    
Director: ________
FISA POSTULUI
POSTUL: Mecanic auto
CERINTE MINIME:
- Nivel de studii si tipul lor:___________________________________
- Vechime în munca/în specialitate (nr. ani si tipul specialitatii):____________
RELATII IERARHICE:
- este subordonat: sefului de atelier
- are în subordine: nu are angajati în subordine
- Relatii functionale: În îndeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului, cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie.
OBLIGATII:
 
PageRank Checker
Copyright © 2011. Soferas de cursa lunga
vizitatori unici :

Proudly powered by Soferas de cursa lunga