Lacomia unora , distruge visele altora

Povestea ne spune că: banul corupe, oamenii sunt lacomi, adesea ne autoamăgim, răul este în noi.

" Un eremit a intrat într-o peşteră să se adăpostească de ploaie şi a găsit o comoară. A ieşit peste măsură de speriat din peşteră stigând:
–Am văzut moartea!
Afară s-a ciocnit cu trei bandiţi, care privind în jur l-au întrebat:
–Moşule, unde este moartea?

Eremitul i-a dus în peşteră şi le-a arătat tezaurul, descoperit din întâmplare. La vederea aurului, cei trei bandiţi şi-au simţit inima tresăltând de bucurie şi vicleni i-au spus:
–Ai dreptate, moşule, pleacă, pleacă departe de aici...

După plecarea bătrânului, hoţii au rămas lângă aur, care era foarte mult, întrebându-se, cum să-l care din vârful muntelui. Până la urmă au hotărât ca unul să meargă să aducă provizii şi căruţe, iar ceilalţi doi să rămână de pază.

Acte necesare inmatriculare autovehicule


Acte necesare inmatriculare autovehicule

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR NOI
• Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cerere de inmatriculare ( cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice)
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox
• Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox
• Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu)
• Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR )
• Codul fiscal si Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica
• Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR PROVENITE DIN IMPORT

Acte necesare pentru radierea unui autovehicul


Acte necesare pentru radierea unui autovehicul

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CA URMARE A VANZARII IN ALTE JUDETE
• Cerere de radiere completata de cumparator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cartea de identitate a vehiculului original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a vanzatorului semnata de fostul si actualul proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Certificat de inmatriculare cu mentiunea de instrainare conform modelului anexat
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare–cumparare,act de donatie, certificat de mostenire,etc.)
• Certificat de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Placile cu numere de inmatriculare
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

2. ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR IN URMA DEZMEMBRARII

Model Fisa Postului pentru Mecanic Auto

Aprobat                    
Director: ________
FISA POSTULUI
POSTUL: Mecanic auto
CERINTE MINIME:
- Nivel de studii si tipul lor:___________________________________
- Vechime în munca/în specialitate (nr. ani si tipul specialitatii):____________
RELATII IERARHICE:
- este subordonat: sefului de atelier
- are în subordine: nu are angajati în subordine
- Relatii functionale: În îndeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului, cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie.
OBLIGATII:

Model Fisa Postului pentru Coordonator Transport

Aprobat                    
Director: ________
FISA POSTULUI
POSTUL: Coordonator Transport
CERINTE:
- studii medii sau superioare;
- obligatoriu curs ARR coordonator transport
- cunostinte operare PC (Word, Excel, Internet etc.)
- experienta de cel putin 1 an in coordonare echipe
- experienta relevanta in posturi similare constituie un avantaj
- Cunoasterea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza)
- aptitudini de comunicare, planificare si negociere
- seriozitate, dinamism, meticulozitate si adaptabilitate
- permis de conducere fara evenimente rutiere
- disponibilitate pentru program prelungit
RELATII IERARHICE:
- este subordonat: Directorului General
- are în subordine: Soferi, Sef Atelier Auto, Dispeceri
RELATII DE COLABORARE:
Are relatii de colaborare cu Sefii compartimentelor firmei: Contabilitate, Informatica, Vanzari, Marketing etc.
OBLIGATII:
- Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;
- Planifica, organizeaza si controleaza activitatile legate de transport
- Administreaza flota auto si bugetul alocat
- Coordoneaza echipa care intocmeste toate documentele si obtine toate actele necesare pentru circulatia legala pe drumurile publice
- Asigura derularea activitatilor de inmatriculari si radieri
- Coordoneaza si supravegheza activitatea conducatorilor auto
- Programeaza si optimizeaza rute
- Urmareste modul de intretinere si exploatare a masinilor, starea tehnica si de curatenie
- Stabileste necesarul de piese de schimb si consumabile auto
- Mentine relatia cu societatea de asigurari si urmareste dosarele de dauna
- Pastreaza legatura cu autoritatile rutiere si furnizorii relevanti
- Obtinerea licentelor de transport si a celor de executie pentru autovehicule
- Reprezentarea societatii in raport cu ARR, RAR, Politie
- Preluarea cererilor de oferte si a comenzilor din partea clientilor
- Primirea si confirmarea comenzilor de transport
- Gasirea solutiilor optime de desfasurare a transporturilor si comunicarea solutiilor alese catre clienti
- Organizarea transporturilor in cele mai bune conditii, cu respectarea calitatiii si termenelor cerute de standardele firmei
- Optimizeaza costurilor legate de transport
- Realizarea rapoartelor de activitate si prognozarea cheltuielilor aferente departamentului.
- Va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful sau ierarhic.
CLAUZE SPECIALE:
Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 3 (trei) exemplare, cate un original la fiecare parte.
Am primit un exemplar
Sef ierarhic superior,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
Titularul Postului,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
Data luarii la cunostinta:__________________________________
 
PageRank Checker
Copyright © 2011. Soferas de cursa lunga
vizitatori unici :

Proudly powered by Soferas de cursa lunga